กัญชา
โทษของกัญชา

กัญชาคืออะไร โทษของกัญชา

กัญชา คือพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ใบแตกเป็นแฉกคล้ายใบสัมปะหลังหรือใบละหุ่ง โทษของกัญชา10ข้อ ริมใบทุกแฉกมีลักษณะเป็นจักๆ ใบหนึ่งมีราว 5-8 แฉก ในก้านเดียวกัน ออกดอกตามง่ามกิ่งก้าน โทษของกัญชา  โดยใบกัญชาสดจะอุดมไปด้วยสารอาหารทั้งวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด

โทษของกัญชากับผู้เสพกัญชา

โทษของกัญชา

กัญชาเป็นสารเสพติดที่พบได้มากในประเทศไทย โทษของกัญชา  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแอบปลูกเองได้ ในกัญชามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) อาการกัญชา ออกฤทธิ์ทางประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา สนุกสนาน สบายตัว สบายใจ ร่าเริง ไม่ตึงเครียด คุยสนุก เริ่มง่วงจนหลับไปเอง โทษของกัญชา100ข้อ 

เมื่อตื่นมาจะพบว่ามีอาการตาแดง ผลข้างเคียงกัญชา คลื่นไส้อยากอาเจียน หรือท้องเสียร่วมด้วย และมีอาการกระหายน้ำเพราะคอยแห้ง หากเสพในปริมาณมากเกินไปจะมีผลเสียของกัญชาตามมา หลังจากเสพ 1-2 ชั่วโมง กัญชาจะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาท อาจเกิดภาพลวงตา ควบคุมตัวเองไม่ได้ ก้าวร้าว

ผลเสียของกัญชา

 1. ทำลายสมรรถภาพทางร่างกาย โทษของกัญชา  การเสพกัญชาในปริมาณมากเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม การดำเนินชีวิตในประจำวันสามารถทำได้ยาก รู้สึกหมดแรงในชีวิต ง่วง อยากนอน จนทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไร อยากอยู่เฉย ๆ ทำให้กระทบต่องานและชีวิตในตัวเอง
 2. ทำลายสมอง การเสพกัญชาในระยะสั้นๆหรือชั่วคราว นิสัย คน ติดกัญชา ทำให้ความจำในขณะนั้นลดลง บางคนจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ เพราะฤทธิ์ในกัญชาที่เสพนั้นกดประสาททางสมองทำให้ความจำเสื่อม หรือเกิดภาพหลอน ภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ หากเสพถึงขั้นรุนแรงจะทำให้ผู้เสพวิตกกังวล ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเภทหรือโรคซึมเศร้าอาจทำให้อาการทางสมองรุนแรงกว่าคนปกติทั่วไป
 3. ข้อเสียของกัญชา ทำลายระบบภูมิคุ้นกัน ร่างกายมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคจากภายนอก แต่การเสพติดกัญชาขั้นรุนแรงจะมีผลเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมลงหรือบกพร่อง ทำให้ร่างกายอ่อนแอจนติดเชื้อโรคจากภายนอกได้ง่าย อาการเช่นนี้คล้ายกับเชื้อเอดส์ (HIV)
 4. โทษของกัญชา ทำลายสมรรถภาพทางเพศ การเสพกัญชาในปริมาณสูงจะทำลายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชาย ทำให้อสุจิน้อยลง ความรู้สึกทางเพศช้า
 5. ทำลายสุขภาพจิต การเสพกัญชาทำให้ความรู้สึกในขณะนั้นเลื่อนลอย ความคิดช้า หากเสพเยอะทำให้ความรู้สึกฟุ้งซ่าน สับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ฤทธิ์กัญชา มีอาการจิตหลอน เห็นภาพหลอน จนทำลายตัวเองได้ การเสพติดกัญชาขั้นรุนแรงจะทำให้มีอาการจิตเสื่อม
 6. โทษของกัญชาและยาเสพติด เป็นมะเร็งปอด ด้วยลักษณะการเสพกัญชาคือการอัดควันกัญชาเข้าไปในปอด กลั้นหายใจไว้นานหลายวินาที พบว่าการสูบกัญชามีอันตรายกว่าบุหรี่ทั่วไปกว่า 5 เท่า การยัดไส้กัญชาเพียง 4 มวน ก็เท่ากับบุหรี่ 20 มวนแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่าย ประกอบกับสารเคมีในกัญชายังมีอันตรายและรุนแรงกว่าบุหรี่ ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้
 7. โทษกัญชา ทำร้ายทารกในครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่เสพติดกัญชาจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำลายโครโมโซมตัวอ่อน ทำลายเซลล์ประสาทในสอง ทำลายฮอร์โมนในเพศและพันธุกรรม หากทารกที่คลอดแล้วจะพบว่าทางร่างกายมีความผิดปกติ ร่างกายพิการ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง พัฒนาการทางสมองและร่างกายช้ากว่าเด็กทั่วไป

โทษของกัญชาตามกฎหมาย

กัญชา

กฎหมายในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ.2522 กัญชาถูกจัดให้เป็นยาโทษของกัญชา เสพติดประเภทที่ 5 ห้ามผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง หามผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายหลัก 4 ประเภท โทษของกัญชา มีอะไรบ้าง ดังนี้

 1. ผลิต นำเข้า ส่งออก : มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2- 15 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท
 2. ครอบครองเพื่อจำหน่าย : หากมีกัญชาครอบครองไม่ถึง 10 กิโกกรัมถือว่ามีครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย โทษจำคุกตั้งแต่ 2-10 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 40,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. ครอบครองเพื่อจำหน่าย : กรณีที่ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัมถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 4. ครอบครองเพียงอย่างเดียว : การครอบครองไม่เกิน 10 กิโลกรัมต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากครอบครองเกิน 10 กิโลกรัมถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย
 5. เสพ : มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งข้อมูลภายนอก