กัญชา
ตะนาวศรีก้านแดง

“สายพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง” มีช่อดอกจำนวนมากเช่นเดียวกับพันธุ์ ตะนาวศรีก้านแดง ก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 (WA1) แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง กัญชาก้านแดง คือ  มีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และก้านใบ มีกลิ่นหอมหวานคล้ายกลิ่นผลไม้สุกและไม่มีกลิ่นฉุน   

สายพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง

ตะนาวศรีก้านแดง

ในสายพันธุ์นี้จะมีช่อดอกออกมาเป็นจำนวนมาก ตะนาวศรีก้านแดง จะมีความน่าสนใจที่ไม่เหมือนกันคือ มีกิ่งเป็นสีแดง มีก้าน ใบ เมล็ดกัญชา  ที่มีความหอมมากคล้ายกับผลไม่สุก ไม่มีกลิ่นที่ฉุนเกินไป ในส่วนของลักษณะ จะมีความยาวของก้านประมาณ 15 CM. แล้วมีความยาวของก้านประมาณ 3 CM. 

กัญชาพันธุ์ตะนาวศรี มีใบย่อยแฉก 3-9 แฉก ช่อดอกที่ออกมาเป็นทรงสามเหลี่ยม แล้วยังเป็นพุ่มเตี้ย ในส่วนลักษณะเมล็ด จะเป็นทรงไข่กลับ มีผิวที่เรียบ พันธุ์กัญชาในไทย มีสีน้ำตาล จะเห็นเป็นลายแถมสั้นตามยาว ยอดจะแหลม ในชนิดนี้จะมีสาร CBD ที่มากกว่าสาร THC อยู่ในชนิดที่ 3 

ลักษณะสายพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง

ตะนาวศรีก้านแดง

ลักษณะเด่นของกัญชาพันธุ์ ตะนาวศรีก้านแดง คือ มีช่อดอกที่กระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง มีช่อดอกจำนวนมากเช่นเดียวกับสายพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว กัญชาหางกระรอกก้านแดง แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างคือมีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และก้านใบ มีกลิ่นที่หอมหวานคล้ายกลิ่นผลไม้สุก ไม่มีกลิ่นฉุน

ส่วนไหนของกัญชาที่มีสารออกฤทธิ์

กัญชาไทย 4 สาย พันธุ์ ลักษณะของกัญชาในทางพฤษศาสตร์จัดเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี พันกันชา ลำต้นตั้งตรง หากปลูกในโรงเรือนจะมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มีช่อดอกจำนวนมากโดยความสูงประมาณ 1.5 – 2.0 ม. แต่หากอยู่ในธรรมชาติจะสูงได้มากกว่า 3 ม. มีเปลือกต้นสีเขียวอมเทาและมีหลายกิ่ง ใบเป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ เรียงแบบสลับ ประกอบด้วย 5 – 7 ใบย่อย แต่ละใบย่อยเป็นรูปยาวรีกว้าง 0.3 – 1.5 ซม. ยาว 6 -10 ซม. ขอบใบจักฟันเลื่อย 

แผ่นใบด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง ตะนาวศรีก้านแดง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ช่อดอกแบบแขนง บานจากล่างขึ้นบน ดอกมีขนาดเล็ก ดอกเพศผู้มีกลีบรวม 5 กลีบแยกและเกสรเพศผู้ 5 อัน kd ก้านแดง ดอกเพศเมียมีกลีบรวมเชื่อม 1 ชิ้น ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ก้านชูเกสร 2 เส้น ผลแห้งเมล็ดล่อน เล็กและเรียบ สีน้ำตาล

เมล็ดกัญชา

เมล็ดพันธุ์กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง

  • เป็นกัญชาพันธุ์ที่ให้สาร CBD สูง
  • เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • สามารถนำไปใช้ต่อยอดเชิงเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ 
  • มีลักษณะของช่อดอกที่คล้ายกับพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว
  • แต่จะต่างกันคือมีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และใบ ไม่มีกลิ่นฉุน มีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้สุก

สาร CBD ใน กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง

  • ตะนาวศรีก้านแดง เป็นสารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามกับ THC และให้ผลตรงกันข้ามเหมือนกับคอยต้านฤทธิ์ของ THC โดยสาร CBD ไม่ทำให้เสพติด ไม่ทำให้เกิดอาการเมา ซึมหรือร่างกายไม่ทำตามที่สมองสั่ง
  • ตะนาวศรีก้านแดง สรรพคุณ อาจจะทำให้บางรายนอนหลับได้ เพิ่มความอยากอาหาร และมีอารมณ์ดี นอกจากนี้ มีการศึกษาใช้สาร CBD เพื่อควบคุมอาการชักและอาการปวดด้วย
  • ฤทธิ์ข้างเคียงจากการใช้ CBD พบได้บ้าง เช่น อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ตัวเบา
  • สาร CBD ยังไม่พบว่าทำให้เกิดการดื้อหรือติด

แหล่งข้อมูลภายนอก